miercuri, 29 octombrie 2014

"Nu voia Mea, ci voia Ta să se facă…"

„Facă-se voia Ta” sunt cele mai grele cuvinte pentru noi as spune, pentru ca presupun lepadarea de sine.
Cei ce caută şi fac voia lui Dumnezeu sunt consideraţi de însăşi Mântuitorul rudele Sale, precum spune în Sfânta Scriptură: "Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea." (Marcu 3:35). Cât de mare poate fi aceasta; prin voia Sa Sfântă Domnul Hristos ne uneşte cu El însuşi,  fraţii şi surorile Sale făcându-ne.

 Iată cât de important este să rostim în rugăciune "Facă-Se voia Ta, Doamne". Prin aceste cuvinte ne încredinţăm viaţa în mâinile Domnului căci precum spune Mântuitorul: "lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac".

Să îl lăsăm pe Dătătorul a toate să se sălăşluiască şi în interiorul nostru , rugându-L neîncetat să facă voia Sa cu noi înşine, căci atunci vom înţelege care este planul Său. Vom simţi acel sentiment de siguranţă incredibilă, acea bucurie neaşteptată, acea iubire nemăsurată a Celui ce înainte de a se jertfi pentru noi, a rostit în Grădina Ghetsimani:
"Nu voia Mea, ci voia Ta să se facă…"

Un comentariu: